STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE

KLAPÝ

INVESTOR: –
NÁKLADY:
DO PROVOZU: 09/2018

Stavební úpravy stáje pro odchov mladého dobytka o kapacitě 196 ks.