SLUŽBY

JAKÉ PROJEKTY VÁM ZPRACUJEME?

STAVBY PRO SKOT
Navrhneme od jednotlivých objektů až po ucelené farmy, včetně potřebné infrastruktury. Jedná se o dojírny, stáje pro různé kategorie, teletníky, silážní žlaby, seníky, hnojiště, nádrže na kejdu.
STAVBY PRO PRASATA
Navrhneme od poroden prasat, odchov selat, stáje pro prasnice jalové a březí až po výkrm.
STAVBY PRO DRŮBEŽ
Výkrmové haly pro drůbež.
BIOPLYNOVÉ STANICE
Zpracujeme dokumentaci pro bioplynovou stanici.
TECHNOLOGIE
Technologické vybavení stájí, kompletní dodávky včetně servisu.

NAŠE SLUŽBY

Projektové práce

Navrhneme optimální stavební a technologické řešení pro vaši zemědělskou stavbu. Vypracujeme projekt stavby pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vyhotovíme prováděcí dokumentaci projektu pro realizaci stavby.

Rozpočty

Zpracujeme rozpočet pro zemědělské stavby a navrhneme nejvhodnější technologická řešení vašemu projektu na míru.

Obchodní činnost

Dodáme vybavení a technologie do dojíren a stájí, zajistíme vybavení čerpacích a skladovacích jímek.