STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE

HORNÍ OLEŠNICE

INVESTOR: EKO Humburky, s.r.o.
NÁKLADY: 4,5 mil. bez DPH
DO PROVOZU: 08/2019

Stavební úpravy stáje pro chov jalovic a plemenných býků. Celková kapacita 48 ks.